Tettere på kompetansemiljøene

Sportsbutikken Vertical Playground (VPG) har lenge vært på utkikk etter nye lokaler som er

store og spesifikke nok for å effektivisere driften.

Det vil også bety mye for oss å bli en del av et større kompetansemiljø, sier daglig leder Trygve Sande.

– Hvorfor ønsker VPG å lokaliseres i innovasjonssenteret?

– Vi er langt på overtid i de lokalene vi har i dag, og trenger bedre plass. For oss er det ikke mange muligheter i Oppdal, da vi trenger ganske store og spesifikke lokaler for å kunne få til effektivt drift og synergieffekter mellom nettbutikken vår og den fysiske butikken. I tillegg opplever vi at det blir stadig mer kompetansekrevende å henge med i dagens netthandel. I stor grad forsøker vi å utvikle egen kompetanse, men er også avhengig av sparringspartnere og ekstern kompetanse. Dermed er det svært viktig for oss å komme i dialog med andre innovasjons- og kompetansemiljøer i Midt-Norge. Vi tror rett og slett det er nødvendig for å henge med framover.

– Hvilke forventninger har VPG til ny beliggenhet?

– Vi gleder oss til å komme inn i helt nye og moderne lokaler, som vil gi en helt annen fleksibilitet til innredning. Samtidig tror vi det blir veldig bra å få klatrevegg rett ved butikken! Dessuten har vi en forventning om å bli en del av et større miljø, hvor vi kan lære mer av hverandre, og til å kunne få tettere kontakt med kompetansemiljøene rundt NTNU. 

– På hvilken måte vil innovasjonssenteret bidra positivt til utviklingen av Oppdal?

Vi tror rett og slett det er nødvendig for å henge med framover.

Trygve Sande, 

daglig leder VPG

– Det blir et spektakulært bygg som mange vil sette pris på. Men som alle skikkelig stilige byggverk, vil det kanskje også være litt polariserende. Likevel tror jeg dette vil være en svært viktig måte å få til synergier og erfaringsutveksling for næringslivet i Oppdal på. 

– På hvilken måte vil VPG bidra til denne utviklingen?

– Vi kan bidra med et spennende og dynamisk arbeidskollegium som har utviklet mye kunnskap rundt netthandel og logistikk, men som også har mye å lære. I tillegg har vi mye kunnskap rundt friluftsliv og friluftsaktiviteter både lokalt og nasjonalt.

 

– Hvor langt er dere kommet i planleggingen av de nye arealene?

– Vi er godt i gang med å planlegge nye kontorlokaler. Fokuset er å tilrettelegge for å arbeide effektivt individuelt, men også å finne gode og fleksible løsninger for å kunne samarbeide og jobbe i team. Samtidig er vi i gang med å planlegge ny butikk og nytt verksted. Her er det viktig å få effektive og optimale løsninger, men bevare litt av "sjela" i butikken og miljøet rundt. Også er jo verkstedet hjertet i en kompetansebedrift - så det blir kjempeviktig.

VERTICAL PLAYGROUND (VPG)

 

  • Gründerne Rune Kvalsnes, Harald Harstad og Trygve Sande startet salg av sportsutstyr i en hybel i Oppdal på slutten av 90-tallet

  • Virksomheten omfatter fysisk butikk i Oppdal, nettbutikk og engros av en rekke merkevarer til andre sportsbutikker i Norge. Fokus på klatring, ski, stisykling og annet bratt friluftsliv

  • I 2018 omsatte VPG for 157 millioner kroner totalt inklusive engrosvirksomheten

  • Flytter inn i ny butikk med verksted og kontorlokaler i innovasjonssenteret

Siva gir næringslivet rom til å vokse

 

Vi investerer i eiendom og næringsbygg for å redusere risikoen ved nyetablering. Vi har eierskap i over hundre små og store innovasjonsselskap over hele landet. Vi utvikler nærings- og kunnskapsmiljø og kobler disse sammen i regionale, nasjonale og internasjonale nettverk

Nasjonalparken Næringshage © 2020