Fra fjellbygd til fjellby

Forsikringsselskapet Varig Oppdal-Rennebu gjensidig tror Oppdal innovasjonssenter vil tilføre regionen nyetableringer, vekst og utvikling.

– Denne synergien ønsker vi å være en del av, sier daglig leder Kjetil Skogrand. 

– Hvorfor ønsker Varig å være leietaker i innovasjonssenteret?

– Vi har vært på utkikk etter nye og moderne lokaler. Ved å flytte inn i innovasjonssenteret vil vi bli mer synlige i sentrum. Dessuten ønsker Varig å være i posisjon til å bidra med utviklingen av Oppdal. 

– Hvilke forventninger har Varig til innovasjonssenteret? 

– Vi tror bygget blir spektakulært med tanke på utforming og innhold. Innovasjonssenteret vil bli en severdighet og tiltrekke seg stor oppmerksomhet. Beliggenheten vil dermed bidra til økt aktivitet og trafikk i sentrum. Bygget vil gi et positivt omdømme for regionen, og endre folks bevissthet av Oppdal fra fjellbygd til fjellby. For vår egen del har vi forventninger om å dra synergier og fordeler av bygget som vil generere økt aktivitet.

– På hvilken måte vil innovasjonssenteret bidra til positiv utvikling av Oppdal? 

– Vi håper det nye bygget vil bidra med å tilføre Oppdal økt tilgang på kompetanse, stimulere og tilrettelegge for nyetableringer, samt bidra til vekst og utvikling. Varig ønsker å være en støttespiller, enten ved aktiv deltakelse i prosjekter og/eller som finansiell støttespiller. 

Fjellbruket vil tilrettelegge for nyetableringer, samt bidra til vekst og utvikling.

Kjetil Skogrand, daglig leder

Varig Oppdal-Rennebu Gjensidig

– Hvordan ligger dere an med planleggingen av egne arealer?

 

– Foreløpig er vi kun på grovskissa av egne arealer, men vi forventer fremdrift i disse planene frem mot jul. Vi gleder oss utvilsomt til denne prosessen og ser frem til å bli en del av miljøet i innovasjonssenteret. 

VARIG OPPDAL-RENNEBU GJENSIDIG

  • Flytter i 1. etasjen av Fjellbruket

  • Rennebu Brannkasse ble stiftet i 1842 og Oppdal Brannkasse i 1847, fusjonert til  én brannkasse i 1977

  • Endret navn til Varig våren 2019

  • 5 ansatte med til sammen over 65 år samlet forsikringserfaring

Siva gir næringslivet rom til å vokse

 

Vi investerer i eiendom og næringsbygg for å redusere risikoen ved nyetablering. Vi har eierskap i over hundre små og store innovasjonsselskap over hele landet. Vi utvikler nærings- og kunnskapsmiljø og kobler disse sammen i regionale, nasjonale og internasjonale nettverk

Nasjonalparken Næringshage © 2020