Presenterer et helt nytt tilbud!

For treningssenteret Spenst Oppdal går ikke tiden fort nok frem til flytting inn i nye lokaler ved Oppdal innovasjonssenter.

– Det nye bygget blir et signalbygg og vi får en beliggenhet midt i smørøyet. Vi gleder oss vanvittig til  innflytning, sier daglig leder Siri Hoseth.

– Hvorfor ønsker Spenst Oppdal arealer i innovasjonssenteret?

 

– I utgangspunktet kom forespørselen fra Oppdal Klatre- og Fjellsportklubb som så muligheten i et samarbeid med oss i forbindelse med driften av det nye klatresenteret. Vi tente umiddelbart på ideen og så potensialet ved en slik samlokalisering. Dessuten hadde vi i lengre tid ønsket oss andre lokaler, og dermed var det lettere å bestemme seg for å bli leietaker i innovasjonssenteret. Et viktig kriterium for flytting var at Oppdal Fysioterapi også ville være med, hvilket de heldigvis var positive til.  

 

– Hvilke forventninger har Spenst Oppdal til det nye bygget?

 

– For vår del blir vi mye mer synlig i sentrumsbildet. Vi får en beliggenhet midt i smørøyet hvor vi nå blir en del av et større miljø. Ved å samarbeide med klatresenteret presenterer vi faktisk et helt nytt og unikt aktivitetskonsept, hvor begge aktørene vil dra nytte av hverandre. Både eksisterende og nye medlemmer av Spenst Oppdal vil nyte godt av den nye beliggenheten og fasilitetene i innovasjonssenteret. Samtidig har vi også forventninger om å knytte oss til kompetansemiljøet i bygget, for vi kan nyttegjøre oss av økt kunnskap om trening, folkehelse og aktivitet.

Vi kan nyttegjøre oss av økt kunnskap om trening, folkehelse og aktivitet.

Siri Hoseth, daglig leder

Spenst Oppdal

– På hvilken måte tror du innovasjonssenteret vil bidra positivt til utviklingen av Oppdal?

 

– Innovasjonssenteret blir både et signalbygg og en attraksjon som gir et mer komplett sentrum hvor det er mye aktivitet. Jeg tror bygget på sikt vil generere flere attraktive jobber som igjen gjør Oppdal til et attraktiv sted å bosette seg. Som treningssenter vil vi bidra til denne utviklingen ved å gjøre aktivitet og trening lett tilgjengelig og slik bidra til økt folkehelse. 

 

– Er dere kommet langt i planleggingen av det nye treningssenteret?

– Vi skal ha et tett samarbeid med klatresenteret både på bemanning og fasiliteter som garderober og booking. Slik vil vi i større grad enn tidligere bli mer tilstede og tilgjengelig for våre medlemmer og drop-in-kunder. Samtidig er vi jo så heldige at vi utformer et helt nytt senter, hvor alt utstyr blir helt nytt. Vårt mål er å lage et funksjonelt og moderne senter med lav terskel for å være medlem. Vi gleder oss vanvittig og tida går nesten ikke fort nok frem til åpning!

Siva gir næringslivet rom til å vokse

 

Vi investerer i eiendom og næringsbygg for å redusere risikoen ved nyetablering. Vi har eierskap i over hundre små og store innovasjonsselskap over hele landet. Vi utvikler nærings- og kunnskapsmiljø og kobler disse sammen i regionale, nasjonale og internasjonale nettverk

Nasjonalparken Næringshage © 2020