Søk


En spektakulær konstruksjon bygges når Oppdal får Norges høyeste klatretårn. Leverandøren Contiga roser arkitektene for å ha satset høyt, og mener prosjektet er helt unikt.


I prosjekteringen av innovasjonssenteret utarbeidet arkitektkontoret Pir II en sammenstilling av to enheter - Låven og Fjellet. Det vil si en forholdsvis lang og smal saltaksbygning, og et formgitt tårn som trapper seg ned og ender som et åpent tak delvis over utearealet. Konstruksjonen rager 26 meter over bakken og blir dermed Norges høyeste klatretårn.


Klatretårnet rager 26 meter over bakken, og konstruksjonen bygges i betong.

LÅVEN OG FJELLET

– Klatretårnet har fått sin form fra den planlagte aktiviteten på innsiden og utsiden av bygget. Høye klatrevegger innendørs for klatresenteret og et offentlig tilgjengelig uterom på takflaten. Formen er samtidig inspirert av Oppdals identitet som fjellbygda. Det høye klatretårnet eksponerer bygningen fra langt hold, og skaper sammenheng og slektskap med de flotte fjellene som omkranser tettstedet, sier faglig leder i Pir II, Katy Chada.


– ET UNIKT BYGGVERK

Konstruksjonen skal bygges i betong, og som leverandør ble Contiga valgt. Betongleverandøren var aldri i tvil om at dette var et prosjekt de ønsket å være med på.


– Da vi så tegningene tenkte vi at dette ønsket vi definitivt å være med på! Et spennende prosjekt og endelig tør noen å satse på et unikt byggverk, sier salgsleder Lars Langdal i Contiga.

Han er helt sikker på at Fjellet blir like spektakulært som det prøver å imitere - nemlig ekte fjell. Han legger ikke skjul på at det er visse utfordringer med konstruksjonen.


– Det meste er utfordrende - geometri, stabilitet, montasje, bestandighet og produksjon for å nevne noen momenter. Så vidt oss bekjent er det ikke laget noe tilsvarende byggverk i Norge før.


SIKTER MOT ÆRESPRIS

Langdal er godt fornøyd med arbeidsprosessen mellom de ulike aktørene, og gleder seg til arbeidet med Fjellet.


– Siste fremdriftsplan antyder oppstart montasje i mars-april 2020. Vi monterer med mobilkran. Først et stålskjelett, deretter bærende betongelementer etasjevis oppover Fjellet.


Han påpeker at jobben ikke er veldig tid- og ressurskrevende, men komplisert. Han er godt fornøyd med samarbeidet med arkitektene og entreprenør.


– Vi har jobbet tett med Pir II og Consto. Det er en stor fordel at arkitektene har flere gode referanser på betongbygg. Pir II kan betong og de skal ha all ære for å ha satset høyt på en slik konstruksjon.


Contiga på sin side satser også høyt og har ambisjoner om ærespris for prosjektet.

– Vi går får Betongtavla på dette prosjektet. Prisen gis til byggverk i Norge hvor betong er anvendt på en miljømessig, estetisk og teknisk fremragende måte. Vi tror at Fjellet har et stort potensiale for å vinne frem.
Les mer om:


  • Et nytt helårs aktivitetsprodukt for Oppdal

  • Fyller byrommet i Oppdal

  • Tidsplan for byggeprosessen

Siva gir næringslivet rom til å vokse

 

Vi investerer i eiendom og næringsbygg for å redusere risikoen ved nyetablering. Vi har eierskap i over hundre små og store innovasjonsselskap over hele landet. Vi utvikler nærings- og kunnskapsmiljø og kobler disse sammen i regionale, nasjonale og internasjonale nettverk

Nasjonalparken Næringshage © 2020