SøkArkitektene tror at innovasjonssenteret vil bidra til å skape et mer levende og intimt bygdesentrum. Sjekk ut den visuelle fremstillingen fra Pir II som viser hvordan bygget ser ut når det står ferdig desember 2020.


– Innovasjonssenterets arkitektur skal være inviterende og skal bidra til økt folkelig aktivitet i den nye gågata, samt spille videre på den eksisterende bebyggelsen og forsterke dagens sentrum, påpeker faglig leder i Pir II, Katy Chada.

Les mer om Pir II sin prosjektering av innovasjonssenteret her.


Innovasjonssenteret har som ambisjon om å bli et tyngdepunkt for næringsutvikling i Oppdal. Flere leietakere er allerede på plass - sjekk ut hvilke forventninger disse har til det nye bygget.


Nasjonalparken Næringshage (NNH) har vært initiativtaker til et innovasjonssenter i Oppdal. Målet er å skape et innovasjonsmiljø hvor eksisterende og nytt næringsliv drar fordeler av hverandre.

– Innovasjonssenteret blir en arena for utvikling, kompetanse og aktivitet som er attraktivt for eksisterende næringsliv, men ikke minst gründere og start-ups. Målet er å samle et mangfold av aktører som har stort engasjement og gode ideer til nye og bedre løsninger, sier daglig leder i NNH, Tina Lihaug Selbæk.


Har du lyst til å bli en del av innovasjonsmiljøet? Mer info.

Siva gir næringslivet rom til å vokse

 

Vi investerer i eiendom og næringsbygg for å redusere risikoen ved nyetablering. Vi har eierskap i over hundre små og store innovasjonsselskap over hele landet. Vi utvikler nærings- og kunnskapsmiljø og kobler disse sammen i regionale, nasjonale og internasjonale nettverk

Nasjonalparken Næringshage © 2020