Søk

16. september vedtok et enstemmig Bygningsråd rammesøknaden for innovasjonssenteret. Dermed kunne byggeprosessen settes i gang, og tirsdag, 24 september, ble det første «spadetaket» tatt for Innovasjonssenteret! Byggherre Siva var tilstede og hadde invitert naboer, leietakere, politikere og pressen til markeringen. 

Prosessen har vært lang, men nå er vi endelig i gang. Planen er at innovasjons-senteret skal stå ferdig høsten 2020. 

Bygget har et bruttoareal på 5.500 kvadratmeter fordelt på fire etasjer samt en mesaninetasje i takkonstruksjonen. Bygget vil blant annet romme butikk-lokaler, kontorlokaler, treningssenter og kafe/restaurant. I tillegg vil vi få Norges høyeste klatrevegg. Bygget innfrir kravene til energiklasse A, og det skal monteres solceller på hele den ene takflaten. 

Det har vært et bredt engasjement for Innovasjonssenteret helt siden den første idéen ble presentert i 2016. Vi har gjennom hele prosessen fått mange gode tilbakemeldinger fra næringsliv, politikere og samarbeidspartnere.

Sammen med Siva og Consto jobber vi med en felles nettside hvor informasjon om prosessen, innholdet og bygget vil bli nærmere beskrevet. 

Vi gleder oss til å fortsette arbeidet med å fylle innovasjonssenteret med spennende innhold som vil få stor betydning for regionen som bosted og for besøkende.Siva gir næringslivet rom til å vokse

 

Vi investerer i eiendom og næringsbygg for å redusere risikoen ved nyetablering. Vi har eierskap i over hundre små og store innovasjonsselskap over hele landet. Vi utvikler nærings- og kunnskapsmiljø og kobler disse sammen i regionale, nasjonale og internasjonale nettverk

Nasjonalparken Næringshage © 2020