Når innovasjonssenteret står ferdig har Oppdal fått en ny attraksjon. Norges høyeste klatretårn vil gi fjellbygda et aktivitetstilbud hele året til en stor målgruppe. 

 

Leder i Oppdal Klatre- og fjellsportklubb Tor Arne Løvoll ser frem til å åpne et komplett klatresenter midt i Oppdal sentrum. Han tror Oppdal innovasjonssenter blir et aktivt bygg med mye aktivitet.

– Hvordan oppsto ideen om klatresenter i Oppdal?

 

– Vi har ingen innendørs klatrevegg i Oppdal, og buldrerommet klatreklubben drifter i dag begynner å bli slitt og litt utdatert. Spesielt mangler vi et godt tilbud til barn, familier og nybegynnere. Derfor har vi lenge ønsket oss et bedre tilbud og spesielt en høyere klatrevegg, men det har vært vanskelig å finne egnede lokaler. Det planlagte Siva-bygget kom derfor som en gavepakke og ga oss muligheten til å realisere et klatretilbud som faktisk vil bli bedre enn det vi tidligere hadde håpet på!

– Hvilke forventninger har dere til beliggenheten til innovasjonssenteret?

 

– Vi tror det vil bli et bygg med mye aktivitet der vi blant annet vil nyte godt av samlokalisering med Spenst, fysioterapeutene, VPG og et serveringssted. Dette sørger for at klatresenteret i større grad kan gi et bedre og komplett tilbud. Beliggenheten gjør at vi blir synlig, enkel å finne og rekker dermed ut til en større målgruppe. Samtidig tror jeg klatresenterets tilstedeværelse vil gjøre innovasjonssentret mer aktivt og spektakulært.  

Klatresenteret vil tilføre Oppdal et nytt helårs aktivitetstilbud til alle oppdalinger og tilreisende.

Tor Arne Løvoll, leder i Oppdal Klatre- og fjellsportklubb

– På hvilken måte vil innovasjonssenteret bidra positivt til utviklingen av Oppdal?

 

– Klatresenteret vil tilføre Oppdal et nytt helårs aktivitetstilbud til alle oppdalinger og tilreisende. Dette vil være med å forsterke Oppdal som attraktiv og aktiv kommune.

Samtidig tror vi at innovasjonssenteret vil bidra til å skape nye arbeidsplasser som ikke finnes i dag. I neste omgang vil dette gjøre Oppdal til en mer attraktiv plass å bo eller besøke. 

 

– Hvilke ambisjoner har dere med klatresenteret? 

 

– Skape et godt og artig tilbud til barn, familier og aktive klatrere.

Et besøk hos oss skal gi utfordringer, mestringsfølelse og treningsglede.

Oppdal Klatresenteret blir et komplett

innendørs klatreanlegg lokalisert i innovasjonssenteret.

 

Klatrehallen er formet som et fjell utenpå bygget. Den er prefabrikkert, og støpes i betong. Arbeidet utføres av Contiga

 

Med 26 meter i høyde blir dette Norges høyeste klatrevegg. 

 

Klatresenteret vil generere betalt arbeid tilsvarende ett årsverk. Driften knyttes også til treningssenteret Spenst om felles resepsjon, garderober og bemanning. Senteret skal holde åpent hver dag. 

Siva gir næringslivet rom til å vokse

 

Vi investerer i eiendom og næringsbygg for å redusere risikoen ved nyetablering. Vi har eierskap i over hundre små og store innovasjonsselskap over hele landet. Vi utvikler nærings- og kunnskapsmiljø og kobler disse sammen i regionale, nasjonale og internasjonale nettverk

Nasjonalparken Næringshage © 2020