Mer enn et kontorfellesskap

Siden 2016 har Nasjonalparken Næringshage (NNH) jobbet for å realisere et innovasjonssenter i Oppdal. I innovasjonssenteret sin tredje etasje og mesanin inviterer nå NNH et bredt mangfold aktører til å bli en del av innovasjonsmiljøet. 

– Hvorfor ønsker NNH et innovasjonssenter i Oppdal?

 

– Fordi vi ønsker å etablere et tyngdepunkt for næringsutvikling. En arena for utvikling, kompetanse og aktivitet. 

 

– Hvilke forventninger har NNH til innovasjonssenteret?

 

– At leietakerne og aktørene i bygget får mulighet til realisere egne planer om utvikling. Og at bygget blir en aktiv møteplass som skaper flere gode ideer og muliggjør at ulike aktører får gjennomført disse. Målet er å samle et mangfold av aktører som har stort engasjement og gode ideer til nye og bedre løsninger. 

 

– NNH etablerer et innovasjonsmiljø i 3. etasje og mesanin - hvilke aktører passer her?

 

– Her etableres en arbeidsplass for alle som ønsker å jobbe med sitt arbeidsfelt i et åpent og utviklingsorientert miljø. Dette er eksempelvis små bedrifter, gründere, startups, hyttefolk, studenter, frilansere, prosjektarbeidere, fjernjobbere, forskere, virkemiddelaktører eller beslutningstakere på lokalt eller regionalt nivå. Til disse kan vi tilby ulike leieavtaler - fast plass, deltid eller fleksibel. Eller lokaler for undervisning, formelle eller uformelle møter. Tradisjonelle eller kreative møter. 

En arbeidsplass i et åpent og utviklingsorientert miljø.

Tina Lihaug Selbæk, daglig leder

Nasjonalparken Næringshage

– Hvor langt er NNH kommet i planleggingen av sine arealer?

 

– Vi er i ferd med å lande konseptet og den fysiske utformingen av arealene. Det innebærer blant annet en prototype av et flyttbart kontor og et mikromøterom. Den røde tråden i konseptet er gjenbruk og nye løsninger. Dermed har vi utallige mange timer på Finn.no for å finne egnede møbler og interiør. Sammen med flinke, lokale håndverkere skal brukte ting få nytt liv. Samtidig holder vi på å lande hvilke maskiner og utstyr som skal på plass i skaperverkstedet. Ønskelisten her er svært lang, alt mellom 3D-printer og symaskiner. 

 

– Hvordan bli en del av innovasjonsmiljøet?

 

– Ta kontakt! I denne fasen inviterer vi alle som er interessert til å være med å utforme og tilpasse konseptet - til det som vil fungere best for den enkelte. Vi er lydhøre for innspill og vil gjerne at interessenter tar kontakt med oss.

  • Nasjonalparken Næringshage ble etablert i 2012 og har 8 ansatte

  • Har en overordnet målsetning om å skape et attraktivt utviklings- og kompetansemiljø i Oppdal og Rennebu

  • Initiativtaker til Fjellet, og leier ut arelaer i 3. etasje og mesanin -  med kontorplasser, møterom, amfi, skaperverksted og kantine

  • NNH har også ansvaret for utleie av restauranten i bygget

 

Har du spørsmål? Ta kontakt med Tina Lihaug Selbæk

928 78 845 eller tina@nasjonalparkhagen.no

Siva gir næringslivet rom til å vokse

 

Vi investerer i eiendom og næringsbygg for å redusere risikoen ved nyetablering. Vi har eierskap i over hundre små og store innovasjonsselskap over hele landet. Vi utvikler nærings- og kunnskapsmiljø og kobler disse sammen i regionale, nasjonale og internasjonale nettverk

Nasjonalparken Næringshage © 2020