Skaperverksted

Kreativitet, prototyping & læring

Tjenesteyting

Varig Oppdal-Rennebu 

Helse

Oppdal fysioterapi 

Coworking

Erfaringsutveksling, læring & samskaping

Norges høyeste klatretårn

Oppdal klatresenter

Møteplass

Café & kantine

Sport og friluftsliv

Vertical Playground

Aktivitet og trening

Spenst Oppdal

24. september 2019 ble det første «spadetaket» tatt for innovasjonssenteret.

14 måneder med byggeaktivitet vil gi Oppdal et signalbygg - og et nytt tyngdepunkt for næringsutvikling i fjellbygda.

Consto Midt-Norge har inngått avtale om å bygge Oppdal Innovasjonssenter. 

Bygget utgjør 5.500 kvadratmeter (BRA) fordelt på fire etasjer samt en mesaninetasje i takkonstruksjon. Oppdal Innovasjonssenter vil romme kontorlokaler, butikklokaler, treningssenter og restaurant. På utsiden av selve bygget – en klatrehall formet som et fjell som får Norges høyeste klatretårn. 

 

Kontraktssummen er på ca. 140 millioner kroner. Bygget vil få

energiklasse A, og det skal monteres solceller på hele den ene takflaten.

Arkitektfirmaet Pir II fra Trondheim har gitt det et eget uttrykk, og arkitektonisk er bygget veldig spesielt.

Bygget vil bidra til økt aktivitet i Oppdal sentrum, og prosjektet vil gi lokale ringvirkninger under utbyggingen og senere driftsfase. Kjøp av varer og tjenester fra bedrifter i regionen vil øke i byggeperioden, i tillegg har flere lokale bedrifter fått oppdrag knyttet direkte til prosjektet. Her kan nevnes URD klima på ventilasjon, Comfort Oppdal på rør, Kraftlaget Rise på elektro og Oppdal Maskinkompani på grunnarbeid.

Ukentlig orienterer Consto Midt-Norge vedrørende aktuell bygge- og anleggsaktivitet på sentrumstomta til naboer og andre berørte aktører. 

Det er også montert et webkamera som viser ferske oversiktsbilder fra byggeplassen. 

Arkitektur

Arkitektkontoret Pir II har gitt bygget en egenart og et identitetsskapende uttrykk for Oppdal. 

Bakgrunn

Nasjonalparken Næringshage er  initiativtaker til innovasjonssenteret, mens Siva er byggherre for innovasjonssenteret.  

BYGGEINFO

KONTAKT OSS

WEBCAMERA

RIGGPLAN

Siva gir næringslivet rom til å vokse

 

Vi investerer i eiendom og næringsbygg for å redusere risikoen ved nyetablering. Vi har eierskap i over hundre små og store innovasjonsselskap over hele landet. Vi utvikler nærings- og kunnskapsmiljø og kobler disse sammen i regionale, nasjonale og internasjonale nettverk

Nasjonalparken Næringshage © 2020